Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος FoodMed - Η τροφή σου, το φάρμακό σου

Όπως είναι γνωστό, το Ελληνοβρετανικό μετείχε στην εκτέλεση του ανωτέρω προγράμματος σε συνεργασία με το Αγροτικό Πανεπιστήμιο του Πλόβντιβ (Βουλγαρία), το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης (Ισπανία), το Πανεπιστήμιο της Έβορα (Πορτογαλία)α και τον εκπαιδευτικό οργανισμό Training 2000(Ιταλία).

Σημειώνουμε ότι η ιδέα για το έργο και η ανάπτυξη της σχετικής πρότασης προς την ΕΕ έγινε από εμάς με βάση την 25ετή εμπειρία μας σε έργα που έχουν σχέση με τις βιολογικές καλλιέργειες και τον αγροτουρισμό.

Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 24 μηνών και έληξε με επιτυχία την 31/12/2015 ενώ τον Μάιο του 2016 λάβαμε την τελική αξιολόγηση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μας βαθμολόγησε με την πραγματικά εξαιρετική βαθμολογία 80%.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος εκτελέσαμε μια μεγάλη σειρά δωρεάν σεμιναρίων σε ενδιαφερομένους και κατά την ολοκλήρωσή του παρουσιάσαμε τα σχετικά αποτελέσματα σε δύο ημερίδες, η μία στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Πειραιά και την άλλη στο ξενοδοχείο Hilton.

Επίσης αναπτύξαμε τρία σχετικά εγχειρίδια και μεταφράσαμε και έξι ακόμη που είχαν αναπτυχθεί από τους άλλους εταίρους του προγράμματος.

Όλα αυτά βρίσκονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.food-med.euκαι μάλιστα στην επιλογή Moodle.

Είμαστε υπερήφανοι για όσα κάναμε κατά την διάρκεια των δύο προηγουμένων ετών και ήδη ετοιμαζόμαστε για το επόμενο έργο του οποίου ο προκαταρκτικός τίτλος θα είναι «Διατροφή για υγεία και περιβάλλον».