Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Ολοκλήρωση του προγράμματος "Pos Matome Griko"

 

Τελείωσε την 31.03.2013 το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα POS MATOME GRIKO, του οποίου είμαστε εμπνευστές και εταίροι μαζί με τους ακόλουθους οργανισμούς:

-      Οργανισμός για τη Διατήρηση και Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Μεσογείου (Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo) – Συντονιστής του προγράμματος

-      Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου

-      ΑΛΦΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

-      Ινστιτούτο Μεσογειακού Πολιτισμού (Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce)

Είμαστε περήφανοι για την συμμετοχή μας στο πρόγραμμα.

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε την περίοδο 01.01.2011 – 31.03.2013 και το πρόγραμμα έληξε με την διοργάνωση μίας Ημερίδας στην Στερνατία της Απουλίας, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα τελικά αποτελέσματα και μίλησαν εκπρόσωποι των εταίρων αλλά και άλλων ιδρυμάτων της Ιταλίας. Συνάπτεται ο χαιρετισμός του Προέδρου μας κου Κ. Καρκανιά.

Το πρόγραμμα

Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Pos matome Griko» το ενδιαφέρον μας επικεντρώθηκε στην Γκρίκο, τη γλώσσα που μιλιέται σε μία από τις δύο ελληνικές γλωσσικές νησίδες της Νότιας Ιταλίας, στην ευρύτερη περιοχή της Σαλεντινής Ελλάδας, στη Νότια Απουλία. Πρόκειται για μια μειονοτική γλώσσα, που περιλαμβάνει δωρικές λέξεις, οι οποίες μαρτυρούν την αρχαία της προέλευση, μεσαιωνικές και νεοελληνικές, καθώς και λέξεις από την τοπική ιταλική διάλεκτο της περιοχής, την Dialetto Romanzo. Μέσα από το Πρόγραμμα αυτό, στοχεύουμε στη διαφύλαξη και την προστασία της, ως πολύτιμο στοιχείο της κοινής Μεσογειακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Στόχος του Προγράμματος ήταν να αναπτυχθεί μια ειδική διδακτική μέθοδος, βασισμένη σε δύο Αναλυτικά Προγράμματα, ένα για παιδιά και ένα για ενήλικες, δύο εκπαιδευτικά εγχειρίδια, ιστοσελίδα και πλατφόρμα e-learning για δωρεάν πρόσβαση στο υλικό και τις σχετικές πληροφορίες.

 

Eκπαιδευτικό υλικό διδασκαλίας της Griko

www.e-griko.eu

Στο πλαίσιο του προγράμματος Pos Matome Griko, αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Griko καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα που καλύπτει όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας.  Πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

-           Βιβλίο για μαθητές

-           Βιβλίο για ενήλικες

-           Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της Griko

-           Λεξικό (ιταλικά, ελληνικά, Griko)

-           Εκπαιδευτικό λογισμικό διδασκαλίας της Grikoκαι πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 

Μια ματιά στο εκπαιδευτικό υλικό

Το βιβλίο, που απευθύνεται στα παιδιά, περιλαμβάνει χαιρετισμούς, θέματα για την οικογένεια, τον καιρό, τα χρώματα, τις γιορτές και τις διακοπές, το σπίτι και το σχολείο.

Το βιβλίο των ενηλίκων αναφέρεται σε τραγούδια, συνταγές, τουρισμό, αρχιτεκτονική, ελαιοτριβεία, θρησκεία και παραδόσεις.

Κάθε ενότητα αποτελείται από:

o    δύο ή τρία κείμενα,

o     λεξιλόγιο μεταφρασμένο σε ιταλικά και ελληνικά,

o    ασκήσεις για εμπέδωση του λεξιλογίου και κατανόησης των κειμένων,

o    θεωρία γραμματικής με πίνακες, πολλά παραδείγματα και ασκήσεις,

o    ενώ η ενότητα συνήθως τελειώνει με δραστηριότητες παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.

Δείγμα του εκπαιδευτικού υλικού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου.

http://e-griko.eu/el/static/outcomes-el.aspx

 

Εκπαιδευτικό λογισμικό και ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης

Το Εκπαιδευτικό λογισμικό και η πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  που συνοδεύουν το βιβλίο, περιλαμβάνουν όλο το περιεχόμενο των δύο βιβλίων και παρέχουντην δυνατότητα αυτοδιδασκαλίας, μέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης, τόσο εντός όσο και εκτός τάξης. Έτσι, ο μαθητής μπορεί να εξασκηθεί είτε μέσω του διαδικτύου (e-learningplatform) είτε μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού.

Και στις δύο μορφές  ο μαθητής μπορεί να ακούσει τους διαλόγους εξασκώντας κατ’ αυτό τον τρόπο την δεξιότητα κατανόησης προφορικού λόγου.

Μέσω της ιστοσελίδας είναι δυνατή η πρόσβαση στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)

 

Eφημερίδα προγράμματος

Παράλληλα, αναπτύχθηκε η εφημερίδα του προγράμματος (δύο τεύχη). Στο πρώτο τεύχος περιγράφονται τα βασικά αποτελέσματα του σχεδίου καθώς και άρθρα σχετικά με τη γκρίκο και τη διδασκαλία της. Στο δεύτερο τεύχος περιλαμβάνονται οι ομιλίες από την τελική παρουσίαση του έργου που πραγματοποιήθηκε στην Στερνατία την 16.03.2013.

 

Η εφημερίδα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση http://e-griko.eu/el/static/outcomes-el.aspx

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο το συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project number: 511495 – LLP-1-2010-IT-KA2-KA2MP

Agreement number: 2010- 4137/001-001

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.e-griko.eu

 

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2, 10682
ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

210 8217710

www.ellinovretaniko.gr
www.alexander-edu.org