Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Χορήγηση 30 υποτροφιών

01/04/2014

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως την 31/8/2014

Υποβολή αιτήσεων έως 31/7/2014

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Κολλεγίου αποφάσισε για 16η συνεχή χρονιά να χορηγήσει 30 υποτροφίες σε υποψηφίους που θα παρακολουθήσουν οποιοδήποτε από τα προπτυχιακά προγράμματά μας, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Bachelor ή Certificate of Higher Education.

Πιο αναλυτικά, θα χορηγηθούν 6 υποτροφίες ανά τομέα σπουδών (Πληροφορικής, Διοίκησης, Ψυχολογίας, Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών).

Η κάθε υποτροφία καλύπτει το 75% των διδάκτρων του Κολλεγίου (δεν καλύπτει τα δίδακτρα του βρετανικού Πανεπιστημίου) για το πρώτο έτος σπουδών κατά το 2014-2015 (δηλαδή οι υπότροφοι θα πληρώνουν μόνο το 25% των διδάκτρων). Η υποτροφία μπορεί να συνεχιστεί και στα επόμενα έτη σπουδών αν ο φοιτητής επιτυγχάνει μέσο όρο βαθμολογίας 60% από έτος σε έτος.

Κριτήρια Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει :

  • Να είναι τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι Λυκείου με βαθμολογία απολυτηρίου μεγαλύτερη του 17 ή με μέσο όρο βαθμολογίας των τριών τάξεων του Λυκείου μεγαλύτερο του 17.
  • Να έχουν αποκτήσει το First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge ή το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας σε επίπεδο Β2 ή άλλο ισοδύναμο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, μέσα στην τελευταία τριετία.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν την αίτηση τους το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2014,  μαζί με όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.  

Σημειώνουμε ότι θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας βάσει των αρχικών αιτήσεων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του Ελληνοβρετανικού με βάση τη βαθμολογία του Λυκείου, του Διπλώματος των Αγγλικών και την σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στον κάθε υποψήφιο προσωπικά από 31/8/2014 έως 15/9/2014.

 

Σημείωση: Η υποβολή των αιτήσεων δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ούτε για τους υποψηφίους ούτε για το Κολλέγιο.

επιστροφή