Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Δύο νέοι κύκλοι σεμιναρίων: "Ψυχολογία και Διαδίκτυο", "Συμβουλευτική στην κρίση και την πολυπλοκότητα"

 

Δύο νέοι κύκλοι σεμιναρίων Ψυχολογίας ξεκινούν στο Ελληνοβρετανικό Κέντρο Επιμόρφωσης Ενηλίκων.

"Συμβουλευτική στην κρίση και την Πολυπλοκότητα"

Ο πρώτος κύκλος με θέμα: "Συμβουλευτική στην κρίση και την Πολυπλοκότητα" αναφέρεται στη συμβουλευτική της συμπεριφοράς σε καιρούς κρίσης, αβεβαιότητας και αλλαγής. Προσπαθεί να δει τα πράγματα από την ολιστική προοπτική της πολυπλοκότητας των ανθρώπινων σχέσεων και της δυναμικής τους, δηλαδή της εξέλιξής τους μέσα στο χρόνο και τα διαφορετικά κοινωνικά δίκτυα. Αξιοποιεί θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις αιχμής στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως αυτές της αυτο-οργάνωσης, της πολυπλοκότητας και του χάους, προκειμένου να βοηθήσει όλους όσοι θα πρέπει να διαχειριστούν καθημερινά ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων, κοινωνικής διαπραγμάτευσης και επίλυσης κρίσεων.

Το σεμινάριο ξεκινά την Τρίτη 11/2/2014,  θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη (ώρες 18:00 - 21:00) και θα ολοκληρωθεί την 8/4/2014.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

"Ψυχολογία και Διαδίκτυο"

Ο δεύτερος κύκλος με θέμα: "Ψυχολογία και Διαδίκτυο" στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με την πολύπλοκη σχέση μεταξύ διαδικτύου και ψυχολογίας: διαδικτυακή επικοινωνία και εκπαίδευση, online κοινωνικά δίκτυα, διαδικτυακά παιχνίδια, δυνητικές κοινότητες, ψυχικές διαταραχές, σεξουαλική συμπεριφορά και ανθρώπινες σχέσεις στον κυβερνοχώρο. Επίσης, οι γνώσεις/δεξιότητες θα αφορούν στην ασφαλή/δημιουργική χρήση του διαδικτύου και στα φαινόμενα του εθισμού και του εκφοβισμού στο διαδίκτυο (Κυβερνοεθισμός & Cyberbullying), αλλά και στους διαφορετικούς τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής τους.

Το σεμινάριο ξεκινά την Πέμπτη 13/2/2014, θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη (ώρες 18:00 - 21:00) και θα ολοκληρωθεί την 3/4/2014.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.