Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Κολλέγια - Προπομποί των ιδιωτικών πανεπιστημίων

Κολλέγια

Προπομποί των Ιδιωτικών Πανεπιστήμιων

 

Του Κ. Καρκανιά

 

Μια κλασσική έκδοση του 1997 της ΑΛΦΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ (ISBN960-7329-14-7), στην οποία για πρώτη φορά ορίζεται τι είναι Κολλέγιο. Δίνεται ένας ορισμός, ο οποίος επικράτησε πλήρως και περιλαμβάνεται σχεδόν αυτολεξεί στην τελευταία αναθεώρηση του Νόμου για τα Κολλέγια (Ν. 3896/2006 όπως έχει τροποποιηθεί).

Η ΑΛΦΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ από το 1990 σε όλες της τις εκδόσεις σχετικά με τον Εκπαιδευτικό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό διαχώριζε τα Κολλέγια από τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών , τα ΙΕΚ, τα ΚΕΚ κλπ. Και έτσι συνετέλεσε στο να ξεκαθαριστεί ο χώρος.

Αυτό το Βιβλίο-Οδηγός της ΑΛΦΑ γράφηκε από το συγγραφικό επιτελείο της σε συνεργασία με το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ καθώς οι δύο εταιρίες είναι αδελφές και ανήκαν στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΔΕΛΤΑ.

Στο Βιβλίο περιλήφθηκαν άρθρα με απόψεις θετικές αλλά και αρνητικές για τα Κολλέγια γραμμένα από καθηγητές και πρυτάνεις, από πολιτικούς, δημοσιογράφους αλλά και εκπροσώπους Κολλεγίων.   

           Σε αυτό είχα γράψει ένα άρθρο με τον τίτλο «Ιδιωτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Ίδρυση και Λειτουργία», στο οποίο ανέπτυξα συγκεκριμένες πρακτικές σκέψεις για αυτό το θέμα.

           Αξίζει να επαναλάβω εδώ τις σκέψεις μου για τον «Τρόπο Ίδρυσης», το «Καθεστώς Ιδιοκτησίας » και το «Συμπέρασμα».

ΤΡΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για την ανάγκη να αλλάξει το Σύνταγμα για να γίνει δυνατή η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτι­κών Πανεπιστημίων.

Πιστεύω, ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο ή τουλάχιστον δεν είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν νόμιμοι τρόποι που επιτρέ­πουν την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτι­κών ΙΤΕ (Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης). Θα αναφέρω μερικούς από αυτούς:

1.       Είναι δυνατή η ίδρυση και λειτουρ­γία ιδιωτικών ανωτέρων σχολών. Η άρνηση του Υπ. Παιδείας να θεσπί­σει τις απαραίτητες διαδικασίες και να χορηγήσει τις σχετι­κές άδειες είναι εντελώς παράνομη.

2.       Είναι δυνατή η νομοθέτηση ειδικής διαδικασίας ελέγχου της λει­τουργίας των υπαρχόντων Ιδιωτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαί­δευσης - αναφέρομαι στα ιδιωτικά Κολλέγια, που λειτουργούν και έχουν χιλιάδες σπουδαστές κάτω από την κάλυψη ξένων πανεπιστημίων. Είναι τουλάχιστον ανόητο να μη θέλει το Υπ. Παιδείας να δει την πραγματικότητα.

3.       Είναι επίσης κατά την γνώμη μου δυνατή η ίδρυση και λειτουργία τέτοιων κολλεγίων κάτω από αντίστοιχη κάλυψη ελληνικών πανεπιστημίων. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατόν να έχει πολλές θετικές επιδράσεις στα ίδια τα ελληνικά πανεπιστήμια (όχι μόνο οικονομικές).

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ένα μη κρατικό Ι.Τ.Ε. (πανεπιστήμιο) μπορεί να είναι:

- Ένας κερδοσκοπικός ιδιωτικός οργανισμός (άτομο ή εταιρεία).

- Ένας μη κερδοσκοπικός ιδιωτικός οργανισμός όπως ένα σωματείο ή σύλ­λογος ή οργάνωση ελληνική ή ξένη ή ένα ξένο πανεπιστήμιο που θα ιδρύσει εδώ ένα παράρτημά του.

Πολλοί από τους υπερασπιστές της ίδρυσης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων επιμένουν ότι αυτά πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

Από την άλλη πλευρά πολλοί έχουμε ζωηρές αμφιβολίες για την σκοπιμότητα ιδρύσεως πανεπιστημίων με τέτοιο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Κατ' αρχήν υπάρχουν ισχυροί φόβοι για τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα τέτοιων ιδρυμάτων, γιατί βέβαια ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας εξαντλείται στην μη τελική διανομή κερδών.

Αυτό όμως δεν αποκλείει την στόχευση άλλου είδους "κερδών" που έχουν σχέση με πολιτική, πολιτιστική, γλωσσική, θρησκευτική διείσδυση και επηρεασμό.

Αντίθετα η επιδίωξη κερδών από ένα κερδοσκοπικό ιδιωτικό οργανισμό είναι μια εντελώς ελεγχόμενη διαδικα­σία, που συνήθως δεν αναμειγνύεται με οποιονδήποτε άλλο αφανή στόχο.

Εξ άλλου συνήθως το κόστος παροχής υπηρεσιών από ένα καθαρά κερδοσκοπικό ιδιωτικό οργανισμό είναι φθηνότερο (ακόμα και όταν αυτός είναι συνεχώς κερδοφόρος) από το αντίστοιχο των λεγόμενων μη κερδο­σκοπικών οργανισμών.

Δεν πρέπει επίσης να παραλείψουμε να σημειώσουμε, ότι οι μη κερδοσκοπικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί και ιδιαίτερα τα παραρτήματα ξένων αντίστοιχων οργανισμών στην Ελλάδα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολύ ψηλές τιμές και τα ακαθάριστα κέρδη τους τα διαθέτουν για να προβάλλουν την εικόνα της χώρας προέλευσής τους (στην καλύτερη περίπτωση).

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πιστεύω, ότι οι προηγούμενες σκέψεις βοηθούν στην θέση του όλου προβλήματος στις σωστές του σημερινές δια­στάσεις και το αποσυνδέουν από μεγάλες "κουβέντες", που πολλές φορές γίνονται και για άλλους λόγους (π.χ. αλλαγή Συντάγματος).

-  Τα ιδιωτικά ΙΤΕ υπάρχουν ήδη και λειτουργούν από χρόνια.

-  Η λειτουργία τους μπορεί και πρέπει να θεσμοθετηθεί και να ελεγ­χθεί.

-  Υπάρχει το συνταγματικό πλαίσιο που επιτρέπει την σχετική νομοθεσία.

-  Οι μηχανισμοί ίδρυσης, ελέγχου και λειτουργίας υπάρχουν ήδη και έχουν δοκιμαστεί.

Το μόνο που χρειάζεται είναι η Πολιτεία να αντιληφθεί τα παραπάνω και να κοιτάξει το πρόβλημα πρακτικά και άμεσα.

 

Ολόκληρο το άρθρο μπορείτε να το διαβάσετε εδώ

 

Εξ άλλου το βιβλίο υπάρχει και στην ιστοσελίδα της ΑΛΦΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ (www.alpha-ed.gr)