Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Ο κος Κ. Καρκανιάς Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Κολλεγίων

Κατά την πρόσφατη έναρξη της εκλογικής διαδικασίας στον Σύνδεσμο Ελληνικών Κολλεγίων, ο επί 16 χρόνια Πρόεδρος του Συνδέσμου κος Κωνσταντίνος Καρκανιάς, δήλωσε ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή του.

Κατά την σχετική συζήτηση ανέφερε, ότι θεωρεί πως αυτή είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να αποχωρήσει από την Προεδρία του Συνδέσμου καθώς έχουν επιτευχθεί όλοι οι στόχοι, που είχε θέσει και ο ίδιος και το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του 1998:

-          Αναγνώριση των Κολλεγίων ως μέρους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

-          Αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων τους

Όπως είπε ο Κ. Καρκανιάς προς την Γενική Συνέλευση των Κολλεγίων, «Πάντα υπάρχουν προβλήματα προς επίλυση αλλά οι μεγάλοι στόχοι επιτεύχθηκαν. Τώρα χρειάζεται μία νέα στρατηγική για να μεταβούμε στο επόμενο στάδιο – αυτό της Ιδιωτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Πριν από την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, προτάθηκε από μέλη του Συνδέσμου η ανακήρυξη του Κ. Καρκανιά ως Επίτιμου Προέδρου του Συνδέσμου λόγω της μακρόχρονης και επιτυχούς θητείας του σε αυτή την θέση.

Η πρόταση εγκρίθηκε ομοφώνως και έτσι ο Πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού, Κ. Καρκανιάς είναι από την 26/11/2014 Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων.