Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Διάλεξη με θέμα «Η οικονομική σημασία της ελληνικής γλώσσας»

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011, ώρα 19:00

Ο Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ Αθηνών) και το Συντονιστικό Ελληνικό Κίνημα διοργανώνουν διάλεξη του Προέδρου του ΟΔΕΓ, κου Κωνσταντίνου Καρκανιά, με θέμα: «Η οικονομική σημασία της ελληνικής γλώσσας»