Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Ευρωπαϊκή Ένωση

Όλα όσα ξέρετε, δεν ξέρετε και ακόμη περισσότερα για τις αποφάσεις, τις χρηματοδοτήσεις και τα προγράμματα της Ε.Ε. για τις επιχειρήσεις, σας περιμένουν στις παρακάτω διαδικτυακές διευθύνσεις!

ΕΡΕΥΝΑ

http://ec.europa.eu/research/biotechnology/ec-us/index-en.html Εδώ, θα βρείτε πληροφορίες για την έρευνα και τα προγράμματα πάνω στη βιοτεχνολογία και τις εφαρμογές της, καθώς και πολλές ιδέες για το μέλλον του κλάδου, αφού είναι κάτι σαν think tank.
http://ec.europa.eu/research/index.cfm Στο site αυτό θα δείτε όλες τις εξελίξεις σχετικά με την ευρωπαϊκή έρευνα στην πράξη, μεταφρασμένο σε πάνω από 11 γλώσσες, Επίσης, θα δείτε τις πολιτικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες στο σχετικό πεδίο.
http://ec.europa.eu/research/agriculture/index-en.html Αφιερωμένο στη χρηματοδότηση έρευνας πάνω στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, της δασοκομίας και της ανάπτυξης.
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index.html Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την κινητικότητα των ερευνητών, εντός και εκτός Ευρώπης.
http://www.ebn.be/ Το ΒΙCs είναι ένα περιφερειακό εργαλείο καινοτομίας για την οικονομική ανάπτυξη και στοχεύει στο να εξασφαλίζονται όλες οι απαραίτητες δραστηριότητες και οι υπηρεσίες για να ευνοήσουν τη δημιουργία των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, βοηθώντας τις να καινοτομήσουν σε ένα πλαίσιο διεθνοποίησης και με τη μέγιστη αποδοτικότητα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

http://ec.europa.eu/environment/etap/funding/index-en.html Σχέδια ανακύκλωσης υλικών, περιβαλλοντικά φιλικών κτιρίων, βιομηχανικών διαδικασιών τροφίμων και ποτών, πράσινων επιχειρήσεων και έξυπνων αγορών. Προτεραιότητα δίνεται στις μικρές επιχειρήσεις.
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index-en.html Ευκαιρίες και πληροφορίες γύρω από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη σχετική χρηματοδότηση.
http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008-11-ser2-en.htm Επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής και δέσμη μέτρων για την ενεργειακή απόδοση.
http://ec.europa.eu/sustainable/welcome/index-en.htm Ευρωπαϊκή πύλη για την αειφόρο ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

http://ec.europa.eu/research/leaflets/nanotechnology/page-50-el.html/
http://ec.europa.eu/nanotechnology/index-en.html Η νανοτεχνολογία αποτελεί επιστημονική προτεραιότητα για το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο της Επιτροπής, αφού ο ισχυρός συνδυασμός επιστήμης υλικών και βιοτεχνολογίας θα δημιουργήσει εντελώς νέες μεθόδους και τομείς της βιομηχανίας, ικανούς να θέσουν την Ε.Ε. μεταξύ των πρωτοπόρων του κλάδου παγκοσμίως.
http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/about-jti-en.html Φιλόδοξες πανευρωπαϊκές εταιρικές συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη μείζονος σημασίας τεχνολογιών, προτείνει η Ε.Ε, μέσω της δρομολόγησης των Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιώνστους τομείς των καινοτόμων φαρμάκων, της νανοηλεκτρονικής, των ενσωματωμένων συστημάτων πληροφορικής, του υδρογόνου και των κυψελών καυσίμου, της αεροναυτικής και της διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας.
http://eur-lex.europa.eu/budget/data/AP2008-VOL4/GR/nmc-titleN14D4B/nmc-chapterN60721038322-45/articles/index.html Η Χρηματοδοτική Διευκόλυνση Καταμερισμού του Κινδύνου , που αποσκοπεί στην προώθηση των δαπανών του ιδιωτικού τομέα στην ΕΤΑ, βελτιώνει την πρόσβαση στα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) για μεγάλες ευρωπαϊκές καινοτόμες δράσεις. Στόχος είναι να δοθεί ώθηση στις ιδιωτικές επενδύσεις για έρευνα, με βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση χρέους για όσους συμμετέχουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

http://irc.cordis.lu/ Η αποστολή του ΙRCs είναι να υποστηριχθεί η καινοτομία και η διεθνική τεχνολογική συνεργασία στην Ευρώπη με μια σειρά ειδικευμένων υπηρεσιών επιχειρησιακής υποστήριξης. Οι υπηρεσίες ΙRC στοχεύουν πρώτιστα στις προσανατολισμένες στην τεχνολογία μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), αλλά είναι επίσης διαθέσιμες στις μεγάλες επιχειρήσεις, τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια, τα κέντρα τεχνολογίας και τις αντιπροσωπείες νεωτερισμών.
http://eic.cec.eu.int/ Το ΕΙCs ενημερώνει, συμβουλεύει και βοηθά τις επιχειρήσεις στα κοινοτικά ζητήματα. Παρέχει επίσης ανατροφοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα κοινοτικά θέματα που έχουν επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το ΕΙCs είναι σε σταθερή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
http://ec.europa.eu/cip/eip-en.htm Στηρίζει την ανάληψη καινοτόμων δράσεων από τις μικρές επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντας την πληρέστερη αξιοποίηση και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, καθώς και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ

http://ec.europa.eu/competition/sectors/en.html Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Μάθετε για τον θεματοφύλακα της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και προστατευθείτε από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
http://ec.europa.eu/commission-barroso/dimas/index-el.htm Η διεύθυνση του Έλληνα επιτρόπου Σταύρου Δήμα, αρμόδιου για θέματα Περιβάλλοντος.
http://ec.europa.eu/commission-barroso/president/index-en.htm Η διαδικτυακή διεύθυνση και οι θέσεις του προέδρου της Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

http://ec.europa.eu/energy/strategies/index-en.htm Ο διαδικτυακός τόπος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Ενέργειας.
http://ec.europa.eu/research/transport/transport-modes/aeronautics-en.cfm Ο τομέας αεροπορικών μεταφορών σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες, εγκαινιάζουν το site και τη νέα εποχή της αεροναυπηγικής στην Ευρώπη.
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l27052.htm Ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ. Ο οργανισμός αυτός στοχεύει στη διασφάλιση του τακτικού και δίκαιου εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεταλλεύματα, αρχικά υλικά και ειδικά σχάσιμα υλικά, σύμφωνα με την αρχή της ίσης πρόσβασης στους πόρους και εφαρμόζοντας κοινή πολιτική εφοδιασμού.

ΓΕΩΡΓΙΑ- ΑΛΙΕΙΑ- ΤΡΟΦΙΜΑ

http://ec.europa.eu/agriculture/index-el.htm Πληροφορίες για την Κοινή γεωργική πολιτική και την αγροτική ανάπτυξη. Μέτρα για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών προβληματισμών και κίνητρα ενταγμένα στην πολιτική στήριξης της αγοράς και του αγροτικού εισοδήματος. http://ec.europa.eu/fisheries/cfp-el.htm Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ), το μέσο με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.
http://ec.europa.eu/food/food/index-el.htm Ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ε.Ε. για τα θέματα ασφάλειας των τροφίμων. Η κατευθυντήρια αρχή της Επιτροπής, που περιγράφεται κυρίως στο Λευκό Βιβλίο για την ασφάλεια των τροφίμων, καλύπτει όλους τους τομείς της τροφικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής των ζωοτροφών, της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας των τροφίμων, της αποθήκευσης, της μεταφοράς και της λιανικής πώλησης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=faq&lg=en Από τη φύση της η θεσμική οργάνωση της Ε.Ε. είναι αρκετά πολύπλοκη, ενώ τα προγράμματα πολυάριθμα, γι΄ αυτό και σε περίπτωση που επισκεφτείτε τα παραπάνω και πάλι δεν βγάζετε άκρη, ρωτήστε εδώ ό,τι θέλετε να ξεκαθαριστεί, είτε κοιτώντας τις πιο συχνές ερωτήσεις και ελπίζοντας μία από αυτές να είναι και δική σας, είτε συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο, όπου εκθέτετε τις απορίες σας.
http://ec.europa.eu/europedirect/index-el.htm Τηλέφωνα, πληροφορίες και on line σύνδεση άμεσα με την Ευρώπη.