Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε τρία συχνά ερωτήματα

Απαντούμε παρακάτω στις τρεις πιο συχνές ερωτήσεις που μας θέτουν οι υποψήφιοι σπουδαστές μας:

1.     ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΤΕΤΡΑΕΤΗ Ή ΤΡΙΕΤΗ;

2.     ENGINEERING:ΔΙΕΤΗ Ή ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ;

3.     ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΣΤΑΘΕΡΑ Ή ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ;

Απαντήσεις:

1.     ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΤΕΤΡΑΕΤΗ Ή ΤΡΙΕΤΗ;

Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο προσφέρει Πανεπιστημιακά Προγράμματα σπουδών από το 1990. Τα προγράμματα που οδηγούν στο πτυχίο Bachelor είχαν τριετή διάρκεια εκτός από αυτό της ψυχολογίας, το οποίο είχε πάντα τετραετή διάρκεια.

Από το 2012-2013 όμως αποφασίσαμε να μετατρέψουμε όλα τα προγράμματα σε τετραετή για δύο λόγους:

Ο  πρώτος είναι εκπαιδευτικός και σχετίζεται με την επιθυμία μας να διευκολύνουμε την προσαρμογή των Ελλήνων φοιτητών στο Βρετανικό Εκπαιδευτικό σύστημα. Συγχρόνως με αυτό τον τρόπο διευκολύνονται και οι σπουδαστές των οποίων το επίπεδο των αγγλικών  δεν είναι πολύ καλό.

Ο κύριος όμως λόγος είναι η προσπάθειά μας να διευκολύνουμε την αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων μας λόγω της νέας νομοθεσίας που αφορά την χορήγηση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας σε όσους έχουν Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Πτυχία.

Συγκεκριμένα με τον νόμο 4093 του 2012 τροποποιήθηκε το ΠΔ 38/2010 και για να δοθεί η αναγνώριση συγκρίνονται τα προγράμματα σπουδών του Βρετανικού Πανεπιστημίου με τα αντίστοιχα ενός Ελληνικού Πανεπιστημίου.  Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά στην διάρκεια σπουδών. Η πλήρης διατύπωση της σχετικής παραγράφου (άρθρο 57Α) ακολουθεί.

«1.Στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος το Συμβούλιο δύναται να απαιτεί την υποβολή του αιτούντος σε γραπτή δοκιμασία εφ’ όσον η εκπαίδευση που έχει  λάβει αφορά ουσιωδώς διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα από εκείνα που καλύπτονται από τους τίτλους που απονέμονται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος ή/και εφ’ όσον η διάρκεια της εκπαίδευσης του υπολείπεται χρονικά από εκείνη που απαιτείται στην Ελλάδα.

2.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια αναφορικά με τη πραγματοποίηση της γραπτής δοκιμασίας».

Είναι προφανές λοιπόν ότι με την τετραετή διάρκεια σπουδών η αναγνώριση πτυχίου γίνεται πιο εύκολη και αποφεύγεται η απαίτηση του Αρμόδιου Συμβουλίου για συμμετοχή των αποφοίτων μας σε εξετάσεις σε κάποια μαθήματα.

 

2.     ENGINEERING:ΔΙΕΤΗ Ή ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ;

Όπως είναι γνωστό οι σπουδές στα Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου διαρκούν τρία η τέσσερα χρόνια προκειμένου οι σπουδαστές να αποκτήσουν το πτυχίο Bachelor.

Στο Ελληνοβρετανικό από πέρυσι έχουμε μετατρέψει όλα μας τα προγράμματα σε τετραετή για λόγους που εξηγούμε σε άλλο κείμενο. Για τα τμήματα όμως των μηχανικών (μηχανολόγων, πολιτικών, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών) αποφασίσαμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στην Ελλάδα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) μόνο το πρώτο μέρος των προγραμμάτων, δηλαδή τα δύο πρώτα χρόνια, οπότε οι απόφοιτοί τους αποκτούν το Certificate in Higher Education in Engineering. Αυτό παρά το γεγονός ότι το Κολλέγιο προσφέρει προγράμματα μηχανικών από το 1990 και χρησιμοποιούμε τα τεχνολογικά εργαστήρια του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, τα οποία έχουν εξαιρετικό εξοπλισμό.

Οι απόφοιτοι αυτών των προγραμμάτων για να αποκτήσουν το Bachelor θα πρέπει να σπουδάσουν δυο πρόσθετα χρόνια στο συεργαζόμενο βρετανικό Πανεπιστήμιο ή σε κάποιο άλλο Βρετανικό Πανεπιστήμιο.

Ο λόγος που μας οδήγησε σε αυτή την απόφαση, είναι ότι η αναγνώριση των πτυχίων των μηχανικών προϋποθέτει την εγγραφή των αποφοίτων (με Bachelor) στα αντίστοιχα Βρετανικά Τεχνικά Επιμελητήρια. (IMechE, ICE, IEEE). Τα επιμελητήρια όμως δέχονται για άμεση εγγραφή ως πτυχιούχων μελών (graduate member) μόνο όσους έχουν σπουδάσει σε Βρετανικά Πανεπιστημιακά προγράμματα μηχανικών, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από τα Επιμελητήρια. Σημειώνουμε, ότι τα Τεχνικά Επιμελητήρια δεν πιστοποιούν προγράμματα σπουδών εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.

Εάν  λοιπόν λειτουργούσαμε τετραετή προγράμματα στην Ελλάδα θα οδηγούσαμε τους αποφοίτους μας σε αδυναμία ή μεγάλη δυσκολία εγγραφής στα Βρετανικά Τεχνικά Επιμελητήρια και επομένως σε αδυναμία αναγνώρισης των πτυχίων τους στην Ελλάδα.

Ακούμε πολλές φορές ότι είναι δυνατή η εγγραφή των αποφοίτων ενός τετραετούς προγράμματος στην Ελλάδα στο αντίστοιχο Βρετανικό Επιμελητήριο αλλά αυτό συνήθως μπορεί να γίνει μόνο με εξετάσεις σε κάποια μαθήματα.

Εμείς, έχοντας μακρά εμπειρία σε αυτόν τον τομέα σπουδών δεν θα θέλαμε να υποσχεθούμε κάτι το οποίο είναι αδύνατο ή έστω πολύ δύσκολο.

Για αυτό προτείνουμε σε όσους θέλουν να γίνουν μηχανικοί την εκπαιδευτική διαδρομή δύο συν δύο (δηλαδή δύο χρόνια στην Ελλάδα και δύο χρόνια σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο).

Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή είναι η σωστή λύση.

Σημειώνουμε, ότι μετά την εγγραφή στο Τεχνικό Επιμελητήριο ο πτυχιούχος μηχανικός πρέπει να κάνει δυο ή τρία χρόνια πρακτικής για να αποκτήσει πλήρη Επαγγελματικά Δικαιώματα μηχανικού. Αυτή η πρακτική μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα.

Έχουμε αρκετούς αποφοίτους οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα αντίστοιχα Βρετανικά Τεχνικά Επιμελητήρια.

 

3.     ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΣΤΑΘΕΡΑ Ή ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ;

Το Ελληνοβρετανικό για να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν τα Πανεπιστημιακά του Προγράμματα εφαρμόζει από πέρυσι την πολιτική «καλύτερη ποιότητα- χαμηλότερα δίδακτρα».

Έτσι καταφέραμε να μειώσουμε τα δίδακτρα κατά περισσότερο από  25% και από 8.100€ να προσφέρουμε την δυνατότητα σπουδών με 6.000€.

Επίσης έχουμε ανακοινώσει ένα μεγάλο πρόγραμμα υποτροφιών για εκείνους τους υποψηφίους που έχουν εξαιρετικές επιδόσεις στο λύκειό τους.

Τα δίδακτρα όμως των 6.000€ είναι πραγματικά τα χαμηλότερα δυνατά υπό τις παρούσες συνθήκες λειτουργίας μας.  Είμαστε βέβαιοι, ότι εάν μειώνονταν ακόμα περισσότερο δεν θα μπορούσαμε να προσφέρουμε πραγματικά Πανεπιστημιακές Σπουδές και μάλιστα με τους μικρούς αριθμούς σπουδαστών ανά τμήμα, για τους οποίους δεσμευόμαστε.

Σημειώνουμε επίσης, ότι εμείς κατά την εγγραφή εγγυόμαστε στους σπουδαστές, ότι τα δίδακτρα θα παραμείνουν τα ίδια μέχρι την περάτωση των σπουδών.

Είναι αλήθεια βεβαίως, ότι πολλοί σπουδαστές μας ζητούν αυτό που ονομάζουν «έκπτωση» ή «καλύτερη τιμή» προβάλλοντας μερικές φορές ή την γενική δυσχερή οικονομική κατάσταση ή πιθανές ειδικές περιστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζει ο καθένας.

Η πολιτική μας είναι να μην διαπραγματευόμαστε με τον κάθε σπουδαστή το ποσό των διδάκτρων, γιατί κάτι τέτοιο και θα ήταν άδικο για τους υπολοίπους αλλά και θα δυσχέραινε την λειτουργία μας.

Προτιμούμε λοιπόν να είμαστε ή να φαινόμαστε μη ελαστικοί και να είμαστε σωστοί απέναντι σε όλους τους σπουδαστές αλλά και συνεπείς στην πολιτική μας για διατήρηση υψηλής ποιότητας λειτουργίας.

Τέλος δεν θα θέλαμε να εμπλεκόμαστε σε συζητήσεις της μορφής «μα ένα άλλο Κολλέγιο μου προτείνει καλύτερη τιμή», γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι αναξιοπρεπές και υποβιβάζει την εικόνα του Κολλεγίου μας, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε.