Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Επιμένουμε για το Πεδίο του Άρεως

Από τον Σεπτέμβριο του 2017 μετέχουμε στις δράσεις των συλλόγων - συλλογικοτήτων, οι οποίοι κάτω από τον παρακάτω τίτλο προσπαθούν να ζωντανέψουν το πολύ ωραίο άλσος στο κέντρο της Αθήνας.

Την προηγούμενη Κυριακή 19/11/2017 ο διευθυντής μας μετέσχε στην συγκέντρωση που έγινε στο πάρκο και πρόσφερε την αίθουσα διαλέξεων του κτιρίου μας ως τόπο συναντήσεως των συντονιστών της όλης προσπάθειας.  Η πρώτη τέτοια συνάντηση έγινε την 23/11/2017.

Θα συνεχίσουμε να ενδιαφερόμαστε και να συμμετέχουμε.