Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Ειδικά δίδακτρα για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Το Ελληνοβρετανικό δίνει την δυνατότητα σε υποψηφίους που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε κάποιο από τα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μας προγράμματα και ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, να κάνουν την εγγραφή τους με μειωμένα δίδακτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-8220560 ή συμπληρώστε την σχετική αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ και στείλτε την στο email contact@bhc.gr .