Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Λεξικά

AltaVista Translation Service
http://world.altavista.com
Μηχανή αυτόματης μετάφρασης από την Αγγλική στη Γαλλική, τη Γερμανική, την Ιταλική, την Πορτογαλική και την Ισπανική γλώσσα, και το αντίστροφο

ARTLEX
http://www.artlex.com
Ένα ηλεκτρονικό λεξικό για καλλιτέχνες, μαθητές, και εκπαιδευτικούς με περισσότερους από 3000 όρους, χιλιάδες εικόνες, και συνδέσεις σε σχετικές διευθύνσεις στο internet .

Cambridge International Dictionaries online
http://www.cup.cam.ac.uk/elt/dictionary
Γνωστά λεξικά της αγγλικής γλώσσας [που εκδίδονται από το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ , όπως τα Cambridge International Dictionary of English , Cambridge International Dictionary of American English , Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs και Cambridge International Dictionary of Idioms, στο Διαδίκτυο .

Dictionary.com
http://www.dictionary.com/
Οδηγός και μηχανή αναζήτησης λεξικών και άλλων παρεμφερών πηγών στο Διαδικτυο

FreeTranslation.com
http://www.freetranslation.com
Μηχανή αυτόματης μετάφρασης από την Αγγλική στην Ισπανική , την Πορτογαλική , τη Γαλλική , τη Γερμανική και την Ιταλική γλώσσα .

lnterTran
http://www.tranexp.com
Μηχανή αυτόματης μετάφρασης από την Αγγλική σε περισσότερες από 12 γλώσσες και το αντίστροφο .

Longman λεξικά
http://www.awl-elt.com/dictionaries/home.html
Τα γνωστά λεξικά Longman σε online εκδοχή , για μαθητές και καθηγητές της Αγγλικής γλώσσας .

One Look Dictionaries
http://www.omelook.com
Μέσω του κόμβου παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης της σημασίας διαφόρων λέξεων σε 663 ηλεκτρονικά λεξικά σε όλον τον κόσμο

Webopedia
http://www.webopedia.com
Η μηχανή αναζήτησης εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα εννοιών και όρων από τον χώρο του Διαδικτύου και της πληροφορικής γενικότερα.

WWWebster Dictionary
http://www.m-w.com/dictionary.htm
Αγγλικό λεξικό και θησαυρός εννοιών της αγγλικής γλώσσας στο Διαδίκτυο. Παρέχει πληροφορίες για τη φωνολογία , την ετυμολογία και τη χρήση των λέξεων της αγγλικής γλώσσας

ΚΥΠΡΟΣ –ΝΕΤ- Ελληνο-Αγγλικό & ¶γγλο-Ελληνικό Λεξικό
http://kypros.org/cgi-bin/lexicon

Λεξικό τύπου «μηχανής αναζήτησης» από την Ελληνική στην Αγγλική γλώσσα και αντίστροφα. Δυνατότητα αναζήτησης αρχαίων ελληνικών όρων σε αντιστοιχία με τους όρους της Αγγλικής και της Νέας Ελληνικής.

Λεξικό Αστρονομίας
http://www.geocities.com/night-sky/lexiko.htm
Εκλαϊκευμένο λεξικό όρων της αστρονομίας για μικρούς και μεγάλους

Λεξικό Ορολογίας Πληροφορικής
http://www.di.uoa.gr
Λεξικό όρων πληροφορικής από την Ελληνική στην Αγγλική και το αντίστροφο , που συντάχθηκε και διατίθεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Λεξικό Φιλοσοφίας
http://www.philosophypages.com/dy
Αλληλεπιδραστικό λεξικό φιλοσοφίας , που εκτός από τις ερμηνείες των όρων , περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους (hyperlinks) σε πρόσθετες πήγες πληροφόρησης , αλλά και φωτογραφίες .