Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Διάλεξη με θέμα: "Η στάση που κρατάμε στην ζωή"

Δευτέρα 15 Απριλίου 2013, ώρα 7:00 - 9:00 μμ

 

Ομιλήτρια: Ελένη Ρηγούτσου

Κλινική Ψυχολόγος, D.E.S.S Κλινικής Ψυχολογίας

Πανεπιστήμιο Franche-Comté, Γαλλία

 

Ελεύθερη είσοδος.

Χορηγείται Βεβαίωση Συμμετοχής.