Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Διάδοση και Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων προηγούμενων Αγροτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Διάδοση και Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων προηγούμενων
Αγροτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων


Το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ και η αδελφή του εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχουν συμμετάσχει σε πάρα πολλά διεθνικά προγράμματα ως συντονιστές ή εταίροι, τα οποία έχουν εκτελεστεί  με μερική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον ΟΟΣΑ.

Πολλά από αυτά έχουν σαν αντικείμενο την προώθηση της βιολογικής γεωργίας και του αγροτουρισμού.

Από τον προηγούμενο χρόνο εκτελείται ένα τέτοιο πρόγραμμα με τον ανωτέρω τίτλο, στο οποίο το Κολλέγιο είναι εταίρος.

Η 4η Διακρατική Συνάντηση Προγράμματος γίνεται στην Αθήνα, την περίοδο 27-28.01.2012, στις εγκαταστάσεις του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου.

Στην συνάντηση θα συμμετέχουν καθηγητές και εκπρόσωποι Πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών από την Ισπανία, την Βουλγαρία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ εκπροσωπείται από την κυρία Άννα Δημητρακοπούλου,  Διευθύντρια του Τομέα Διεθνών Σχέσεων.

Σημειώνουμε ότι ένας από τους εταίρους του προγράμματος είναι η ΑΛΦΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, η οποία έχει αναλάβει την ανάπτυξη της σχετικής ιστοσελίδας καθώς και την ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού. Βασικός συντελεστής στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού υλικού είναι ο Δρ. Δημήτρης Φωτιάδης, ο οποίος είναι και καθηγητής του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου.


Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του έργου  www.re-agro.eu

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει µόνο τον συντάκτη της  και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Αριθμός προγράμματος: 511511-LLP-1-2010-1-BG-KA4-KA4MP
Αριθμός σύμβασης: 2010- 4060/ 001 -001