Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Ζητούνται καθηγητές Πληροφορικής

 

Το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ενδιαφέρεται να προσλάβει καθηγητές Πληροφορικής για κάλυψη άμεσων αλλά και μελλοντικών αναγκών διδασκαλίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Προγραμματισμού, Δικτύων και Εφαρμογών Διαδικτύου.

Διδακτορικό Δίπλωμα επιθυμητό.

Επίσης θα πρέπει να μιλούν άπταιστα την Αγγλική γλώσσα και να έχουν Αριθμό Μητρώου Διδασκόντων Κολλεγίου από το Υπουργείο Παιδείας.

Η ανάγκη είναι άμεση και επιτακτική.

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε αίτηση, παρακαλούμε να αποστείλετε ένα πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση pandr@bhc.gr, υπ' όψη κου Πανδρούλα Ανδρέα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κύριο Πανδρούλα, καθημερινά 15:00 - 21:00, στο τηλέφωνο 210-8217710.