Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

26 & 27 Οκτωβρίου: Σεμινάριο BIODANZA με θέμα The Pedagogy of Love

 

Σεμινάριο της μεθόδου BIODANZA με θέμα The Pedagogy of Love από τον Christiano do Couto Martins

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 26 & 27 Οκτωβρίου στο χώρο μας (Ελληνοβρετανικό) και θα είναι διάρκειας 10 ωρών

Για πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείστε στο : 210-8217710

(Σάββατο – Κυριακή 12:00- 17:00)

Κόστος συμμετοχής : 100 Ε