Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Απογευματινά τμήματα στο σχολείο ελληνικών στην Αθήνα

Επίπεδα

Α1-Α2-Β1

Διάρκεια τμημάτων

για 3 μήνες / 4 ώρες την εβδομάδα / σύνολο 48 ώρες

Ημερομηνίες έναρξης

 

05.03.2012

28.05.2012

03.09.2012

Κόστος

460€

 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα βιβλία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Evening Courses in our School in Athens

Levels

Α1-Α2-Β1

Duration of each course

for 3 months / 4 hours per week / 48 hours in total

Starting dates

 

05.03.2012

28.05.2012

03.09.2012

Cost

460€

 

Books are included in the price.

 

For more information click here.