Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο: 1989-2014, 25 χρόνια μετά

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

1989-2014

25 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Το 1989 ιδρύσαμε το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο με σκοπό να παρέχουμε στην Ελλάδα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σύμφωνα με τα βρετανικά πρότυπα οργάνωσης και ποιότητας.

Η νομική βάση στην οποία στηριζόταν η προσπάθειά μας ήταν το άρθρο 16 του Συντάγματος, το οποίο επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών Ανωτέρων Σχολών, με άδεια του Υπουργείου Παιδείας.

Εξ άλλου το 1989 τέθηκε σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Οδηγία 48/1989, η οποία ρύθμιζε την αναγνώριση των πτυχίων των Πανεπιστημίων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι δόθηκε η δυνατότητα συνεργασιών του Κολλεγίου με τέτοια Πανεπιστήμια.

Το 1990 φάνηκε, ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν θα προχωρούσε στην χορήγηση αδειών για ιδιωτικές Ανώτερες Σχολές και για αυτό οδηγηθήκαμε στην συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας.

Πέρασαν από τότε 25 χρόνια και σήμερα πιστεύουμε, ότι έχουμε πετύχει όλους ή σχεδόν όλους τους στόχους μας.

Συγκεκριμένα:

  1. Έχουμε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας να λειτουργούμε ως Κολλέγιο και να προσφέρουμε βρετανικά Πανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών.
  2. Σε αυτή την άδεια περιλαμβάνονται 9 Πανεπιστημιακά Προγράμματα, τα οποία οδηγούν σε τίτλους Bachelor και Master.
  3. Τα πτυχία των αποφοίτων μας, τα οποία δίδονται από το βρετανικό Πανεπιστήμιο αναγνωρίζονται πλήρως στην Ελλάδα ως ισοδύναμα με τα αντίστοιχα ελληνικά.  Η αναγνώριση γίνεται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) σύμφωνα με το ΠΔ 38/2010 όπως έχει αναθεωρηθεί.
  4. Τα ίδια πτυχία αναγνωρίζονται πλήρως στην Μεγάλη Βρετανία από τον αρμόδιο βρετανικό οργανισμό NARIC(National Recognition and Information Centre), ο οποίος αντιστοιχεί με τους δικούς μας ΔΟΑΤΑΠ και ΣΑΕΠ.
  5. Προφανώς τα ίδια πτυχία που είναι βρετανικά, αναγνωρίζονται σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Μετά από 25 χρόνια λοιπόν είμαστε ένα ιδιωτικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως είχαμε σχεδιάσει από το 1989.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω το Κολλέγιό μας και εγώ προσωπικά αγωνιζόμαστε συνεχώς με πολλούς τρόπους, όπως:

-          Είμαστε ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων, του οποίου επί χρόνια είμαι Πρόεδρος.

-          Έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ όταν χρειάστηκε υπέρ σπουδαστών και αποφοίτων μας για θέματα αναγνώρισης πτυχίων και στρατολογίας (υποθέσεις Σπ. Γιαννάτου και Π. Μπόφου).

-          Έχουμε αρθρογραφήσει πάρα πολλές φορές σε εφημερίδες και περιοδικά και έχουμε μιλήσει σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς (πρόσφατα άρθρα στο ΚΕΡΔΟΣ και στην ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ).

-          Βοηθούμε τους αποφοίτους μας στις διαδικασίες αναγνώρισης του πτυχίου τους.

-          Έχουμε προβάλει την ιδέα του Κολλεγίου και μέσω της αδελφής μας εταιρείας ΑΛΦΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ιδιαιτέρως με τον τόμο ΚΟΛΛΕΓΙΑ – ΠΡΟΠΟΜΠΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (μπορείτε να τον δείτε στην ιστοσελίδα τους).

Μετά από όλα τα ανωτέρω προσπαθούμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουμε ενώ σχεδιάζουμε την επέκτασή μας και σε νέα προγράμματα σπουδών.

Τέλος περιμένουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα αποφασίσει να προχωρήσει στην παροχή αδειών λειτουργίας Ιδιωτικών «Πανεπιστημίων» και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να επιδιώξουμε μόνοι μας ή και σε συνεργασία με άλλα κολλέγια την ένταξή μας σε αυτό το νέο περιβάλλον.

Κ. Καρκανιάς

Πρόεδρος